مدت یک سال است مادران وپدران عموما کهنسال وبیمار درجلوی پادگان تروریستی اشرف درعراق متحصن شده وخواهان دیدار فرزندان به اسارت کشیده خود هستند ـ مراجع مستقل حقوق بشر و نویسندگان وشخصیت های مستقل از این خواست انسانی حمایت می کنند.. سکوت درباره این رخداد ازطرف هرکس  نشان مزدوری ووابستگی به این فرقه منفور خائن است.........سکوت کنندگان مواجب بگیران فرقه رجوی وخائن به مردم ایران هستند

...................................

شورای ملی مقاومت ! نام مستعارفرقه تروریستی رجوی رابیشتر وبهتر بشناسیم...

الف .مینو سپهر

مریم قجر دردوره گردی های تبلیغی  خود دراین وآن گوشه ودرگفتگو با لابی های رژیم اسرائیل درپارلمان های اروپا وامریکا همیشه درکنار درخواست والتماس ها وگریه وزاری های بی نتیجه اش این عجز ولابه های بی سرانجام  رابااین جمله تکراری و خنده دار به پایان می رساند : " تنها راه ممکن برای تغییرات دموکراتیک درایران  پشتیبانی از مردم و مقاومت ایران است ! "

برای کسانی که سالها تحولات پیرامون  این گروه تروریستی را دنبال می کنند البته نام بی مسمای شورای ملی مقاومت ناشناخته نیست وجملگی از  چگونگی و تاریخ پیدایش وشکل گیری واز هم پاشیدگی این شورا اطلاعات کافی دارند _ این متن  تحقیقی  برای کسانی تنظیم وتدوین گردید که از تاریخچه پیدایش _علل وهمچنین بطن  وزیرپوست این نام مستعارفرقه رجوی اطلاعات دقیق ویا کاملی  ندارند .

برای ورود به متن اصلی بهتراست گذر و اشاره ای کوتاه به تاریخ چند رخداد پس از تحولات 1979 درایران بیاندازیم تا بهتر بتوانیم دلایل تشکیل این شورای رجوی ساخته وبی سرانجام را دریابیم.

کلید های ورود  به متن پایه .......

1- مرداد ماه   1358 _ برگزاری انتخابات مجلس خبرگان جهت تدوین قانون اساسی  _ کاندیدا های گروه رجوی دراین انتخابات عبارت بودند از _ محمود طالقانی _ منوچهر هزارخانی _ ناصرکاتوزیان _ علی اصغرحاج سید جوادی ومسعود رجوی _ از میان اعضای این لیست تنها زنده یاد آقای محمودطالقانی که نامشان درتمام لیست های انتخاباتی وجود داشت به این مجلس راهیافت وآقای دکتر حاج سید جوادی هم درلیست جایگزین ها قرارگرفت.

2- بهمن  1358 _ برگزاری  اولین دور انتخابات ریاست جمهوری درایران  با 9  کاندیدا که از میان نام این نه کاندیدا نام های  جلال الدین فارسی ( بعلت ایرانی االاصل نبودن ) ومسعود رجوی ( به علت تحریم سازمانی همه پرسی قانون اساسی ) توسط آقای خمینی خط خوردند  _ گروه رجوی دراین انتخابات از طرفداران خود بگونه ای غیرمستقیم درخواست نمود که به آقای بنی صدر رای دهند _ بنی صدر با 11 ملیون رای بعنوان ریاست جمهور برگزیده شد...

.

3- اسفند 1358 _ برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درایران _ گروه رجوی بگونه ای وسیع  دراین انتخابات شرکت نمود وتقریبا درهمه شهرها  کاندیدهایی را نیز معرفی نموده بود _  نام مسعود رجوی درلیست کاندیداهای تهران این گروه بود _ گرچه برخی از گروه های چپ از کاندیداتوری نامبرده حمایت نمودند ولی نامبرده تنها توانست درتهران حدودپانصد هزار رای بدست آورد ولذا موفق نشد و به دور دوم رفت _ دردور دوم اینفرد تنها توانست سیصدهزاررای رانصیب خود کند! واز دور خارج شد _ مسعود رجوی درسخترانی خود درآستانه این انتخابت گفته بود که : " حتی به دست آوردن یک کرسی درمجلس شورای اسلامی برای ما اهمیت بسیار دارد " ..... این گروه درجلب افکاررای دهندگان ایرانی  شکست خورد و نتوانست هیچ یک از کندیداهای خود را راهی مجلس قانون گزاری نماید.

4- مهرماه 1359 _ حمله گسترده ارتش صدام به خاک ایران وآغاز جنگ هشت ساله ایران وعراق

5- چهاردهم اسفند ماه 1359 _ سخنرانی رئیس جمهور بنی صدر دردانشگاه تهران به مناسبت بزرگداشت دکتر محمدمصدق  ورسمیت یافتن نزدیکی های پنهان وپیدای گروه رجوی با رئیس جمهور  ( انتظامات این سخنرانی با جوانان گروه رجوی بود) _ درطول این سخنرانی گروهی از طرفداران حزب جمهوری اسلامی  ایجاد اختلال نمودند که تعدادی از آنها توسط انتظامات وگارد ریاست جمهوری دستگیر گردیدند _ این رخداد باعث ایجاد شکاف بیشتربین سران حزب جمهوری اسلامی و رئیس جمهور بنی صدرگردید.

فروردین 1360 _ تشکیل وراه اندازی دفاتری تحت نام " دفترهماهنگی های رئیس جمهور بامردم "  توسط گروه رجوی درچند شهر مهم ایران جهت سازماندهی  تظاهرات پشتیبانی از رئیس جمهور بنی صدر .

7- اردیبهشت 1360 _ از دواج مخفیانه فیروزه بنی صدر دختر رئیس جمهوری با مسعود رجوی !

6 _ بیستم خرداد 1360 _ برکناری رئیس جمهور بنی صدر توسط آقای خمینی از فرماندهی کل قوا

7- 25 خرداد 1360 _ دستور آقای خمینی به رئیس مجلس شورای اسلامی جهت بررسی عدم صلاحیت رئیس جمهور بنی صدر درمجلس شورای اسلامی  ومخفی شدن ایشان .

8 _ بیست وهشتم خرداد 1360 _ صدور اعلامیه سیاسی نظامی شماره 25  گروه رجوی و آغاز فاز نظامی  طرفداران این گروه و شکل گیری اقدامات  تروریستی _ بمب گزاری و عملیت انتحاری این گروه درایران .

9- سی خرداد 1360 _ راه پیمایی  طرفداران گروه رجوی درتهران درفاز نظامی جهت درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی   که منجر به دستگیری تعدادی از تظاهرکنندگان گردبد.

10 _ هفتم مرداد 1360 _ فرار رئیس جمهور بنی صدر به همراه مسعود رجوی از ایران  وورود به فرانسه

11-  شهریور 1360 _ تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای بنی صدر _ گروه رجوی و تنی چند از شخصیت های سیاسی.

شورای ملی مقاومت از چگونگی شکل گیری تا فروپاشی و انحطات...

آقای بنی صدرورجوی پس از استقرار درفرانسه  تصمیم گرفتند شخصیت های سیاسی و نمایندگان احزاب وتشکل های سیاسی برون مرزی را گرده هم آورده  وشورایی متشکل از طیف های مختلف فکری بعنوان اپوزسیون جمهوری اسلامی را   به جامعه ایرانیان  معرفی نمایند  .

گرچه شخصیت ها وگروه های بسیاری با شناخت شخصیت کاریزماتیک سرکرده گروه تروریستی رجوی با شک وتردید نسبت به  دموکراتیک بودن این شورا  از سر ضن وشک ونگریستند ولیکن وجود آقای بنی صدردراین تشکل باعث گردید تا درابتدای راه شخصیت های مستقلی به این شورا بپیوندند.

دوگروه مشخص از ابتدا به این شورا پیوستند _ افراد مستقل وافراد وابسطه

گروه یکم _ اعضای   تشکیل دهئده اولیه مستقل  این شورا عبارت بودند از _ عبد الرحمن قاسملو ( رهبر حزب دموکرات کردستان ) _ دکترخانبابا تهرانی ـ دکترعبدالکریم لاهیجی _ دکتر بهمن نیرومند _ دکتر مجید شریف _ دکترحسن ماسالی _ دکترناصرپاکدامن _ دکتراحمدسلامتیان _ پروفسورهادی مهابادی _ دکترمسعود بنی صدر _  دکترهدایت متین دفتری _ مریم متین دفتری _ محمدعلی اصفهانی _ دکتر بهمن اعتماد _ دکتر علی اصغرحاج سیدجوادی _  دکترمنصورفرهنگ _  دکترکامبیز روستا _ پرویز یعقوبی _ اسماعیل وقا یغمایی _فیروزه بنی صدر_ محمد تقدسی  _ زنده یاد الهه _ مسعودخدابنده _ ابراهیم خدابنده _ فریبا هشترودی _ ابولحسن بنی صدر_ فریدون گیلانی _ نعمت آرزم  _ منوچهر سخایی _مرتضی برجسته _ امیرآرام وزنده یاد مرضیه ...... (این افراد افراد طی سال 60تا 70  وبعدآن جملگی از این شورا ی رجوی نشان جدا شدند )

گروه دوم _ اعضای  سرسپرده و رفقای گرمابه وگلستان گروه رجوی پیوسته به شورا عبارت بودند از _ صالح رجوی _ کریم قصیم _ یزدان حاج حمزه _ مهدی سامع _ محمدشمس _ محمدرضا روحانی _ بهرام عالیوند _ اسکندرفیلابی _ زینت میرهاشمی _ جلال گنجه ای _ منوچهرهزارخانی _ رضا اولیا.. ( افراد بجامنده کنونی شورا)

گرچه این شورا دربدو تاسیس باحضور این افراد بانام وآدرس یک تشکیلات ملی ودموکراتیک تاسیس شد ولی خیلی زود مشخص شده که مسعود رجوی قصد دارد با تقلب و افزودن اعضای سازمان تروریستی خود به این شورا رای اکثریت رابدست آورده وخود را بعنوان مسئول شورا معرفی وتثبیت نماید ! _ با روشدن دست ومشخص شدن قصد مسعود رجوی اعضای مستقل سر شناس این شورا خیلی زود جدایی خود را اعلام نموده وازاین شورای ضد دموکراتیک کناره گیری نمودند _ فروپاشی از همان سال شصت شروع شد و تا اخراج مسعود رجوی از فرانسه  و سفر به عراق جهت هماغوشی با دشمن مردم ایران یعنی صدام حسین به اوج خود رسید..

گروه اول نامبرده بالا تماما از این شورای رجوی ساز جدا گردیدند ورجوی ماند و چند عنصر مواجب بگیر وسرسپرده وبازنشسته .. هم اکنون این افراد اعضای تشکیل دهنده این شورای دروغین هستند که جملگی سرسپردگی  وچاکری خود نسبت به این سازمان منفور تروریستی را به اثبات رسانده اند.

شورای مقاومت کنونی که مریم قجر دائم آنرا بعنوان اپوزسیون ! معرفی می کند درحقیقت همین دوازده نفر یاد شده بالاهستند _  واین افراد وابسته ومواجب بگیر وورشکسته سیاسی  جملگی اعضای فرقه تروریستی رجوی هستند وهیچ کدام افراد مستقلی نیستند _ فرقه تروریستی رجوی با بی شرمی ودرغگویی فراوان برای پوشاندن بیش از دودهه عملیات تروریستی وجنایتکارانه اکنون تلاش بیهوده ای را دنبال می کند تا نام ننگین خود را پشت این واژه دروغین شورای ملی مقاومت پنهان کند _ غافل از اینکه همه مدارک ومستندات از اعضای تشکیل دهنده اولیه تا افراد کنونی  دراختیار همگان قرار دارد واعضای سابق وجداشده این شورا جملگی درقیدحیات هستند و بگونه ای انفرادی مشغول فعالیت در زمینه های تخصصی خود هستند.

اگر ریگی به کفش ندارید اسامی اعضای کنونی شورای مقاومت! رجوی نشان را منتشر کنید.

پیشنهاد من به سران این گروه تروریستی اینست اگر واقعا این شورای تقلبی وجود خارجی دارد واسم مستعارشمانیست نام ومشخصات اعضای کنونی این شورا رابرای آگاهی عموم منتشر کنید تا سیه روی شود هرکه دروغش باشد....

شما تروریست های بدنام دروغگو وشیاد تصور می کنید با بلغور کردن ونشخوار کلمه شورای ملی مقاومت! می توانید اپوزسیون قلابی بسازید؟ ....... شرم کنید..... دست شما تروریست ها ونام های اصلی ومستعارتان برای همه شناخته شده است _ درلیست تروریستی وگروه های ممنوعه امریکا وکشورهای اروپایی همه نام های اصلی ومستعار شما درکنار هم قرار دارند.... وشما نمی توانید با زیر آبی رفتن ودروغ گفتن نام ننگین وشرمگنانه خود را با پرده پوشی  بعنوان شورا تبلیغ کنید _ شما یک گروه تروریستی وضد دموکراسی وضدفرهنگ واجتماع ویک فرقه مذهبی  خطرناک هستید _ پس سعی نکنید کسی رافریب دهید چون هیچ انسان آگاه ودانایی درقرن شتاب اطلاع رسانی دیگر فریب دروغگویی ها وچرند بافی ها وشیادی های شما را نمی خورد....

الف .مینو سپهر _ نویسنده _ پژوهشگر وتلاشگرحقوق بشروزنان 2011/01/21

 

کدشناسه متن.....

PSCODE.IBN.NR:445658/01/2011/A208AF


 بزودی........ اسرار قلعه اوررسورواز دراین دفترتاريخ : 21 Jan 2011 | | نویسنده : الف.مینوسپهر |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.